پایگاه اطلاع رسانی:

چاپ اول

۲۰۸ صفحه

۶۰ هزار تومان

عبارت پشت جلد: اگر بخواهيم در مقياس حکومت براي تحقق عدالت برنامه‌ریزی کنيم، بايد عدالت را به‌صورت يک پيوستار در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، اعم از «سياست و فرهنگ و اقتصاد، ببینیم و دنبال کنيم. نباید عدالت اقتصادی را اصل قرار دهیم و عدالت سیاسی و فرهنگی را نبینیم. نباید عدالت ملی را بریده از عدالت منطقه‌ای و جهانی ببینیم. نباید از عقبه و زیربنا و ریشۀ بی‌عدالتی غفلت کنیم و فقط به کف و خروجی و شاخه مشغول شویم.
اگر به دنبال تحقق عدالت در جامعه هستيم، بايد الگوي توسعه و پیشرفت اجتماعي ـ که همۀ عرصه‌هاي اجتماعي را به‌صورت يک پيوستار تحت پوشش قرار مي‌دهد ـ الگوي مبتني بر عدالت باشد و مناسبات عدالت را محقق کند. اگر الگوي توسعه و پيشرفت، اسلامي نبود، قاعدتاً نباید توقع تحقق عدالت را در موضوعات خُرد داشته باشيم.»

اسکرول به بالا