پایگاه اطلاع رسانی:

چاپ سوم

۲۷۲ صفحه

۳۰ هزار تومان

عبارت پشت جلد: مقام محمود نبی اکرم (ص) مقام شفاعت کلّیهٔ ایشان است. اصل این مقام، در صحنه قیامت است ولی شفاعت ایشان، احتیاج به زمان خاصی ندارد و یک حقیقت جاری در همه عالم است که از اول تا آخر عالم وجود دارد و همه بندگان خدا، از مَلک تا انسان و حتی انبیای الهی در همه احوال و افعال به آن محتاج هستند. شفاعت نبی اکرم دو جلوه دارد: جلوه اول شفاعت ایشان، سیر در درجات توحید و برداشتن موانع و حجاب‌های معرفت و محبت خدای متعال است و جلوه دوم شفاعت ایشان، شفاعت از رنج‌ها و عذاب‌ها و سختی‌هاست که بخشی از آن‌ها مربوط به دنیا و بخشی هم مربوط به قیامت و جهنم است

اسکرول به بالا