پایگاه اطلاع رسانی:

چاپ دوم

۳۵۲ صفحه

۵۰ هزار تومان

عبارت پشت جلد: گاهی در روایات، «عصر به نبی اکرم (ص) تفسیر شده است. عصر نبی اکرم دورانی است که با عبادت حضرت و در ذیل ایشان شکل گرفته و شعاع نبی اکرم و فرع ایشان است و حضرت مبدا پیدایش آن در عالم هستند.

بلاء نبی اکرم و صبر ایشان در تحمل نبوت، دوران جدیدی را در عالم ایجاد کرده که پرتوی از حضرت است. این عصر، همه تاریخ را می‌پوشاند و عصر انبیا و حتی دوره ظهور و رجعت، پرتوی از این عصر است. اگر کسی در این عصر زندگی کند انسان رابحی است والا خاسر است»

اسکرول به بالا