پایگاه اطلاع رسانی:

چاپ دوم

۳۵۸ صفحه

۵۰ هزار تومان

عبارت پشت جلد: مجموعه «حکمت حکومت زیر ساخت های معرفتی حکومت دینی و نظام ولایت اجتماعی را تبیین می کند و آفاتی تازه از چرایی و چگونگی جریان توحید و ولایت الهیه در ساحت حیات اجتماعی بشر می گشاید.
اساسا حکمت همان نظام معارف دینی است که بر اساس فهم اجتهادی از قرآن و روایات به دست می آید، بنابراین، حکمت حکومت به مثابه نوعی حکمت مضاف و به معنای تبیین و تشریح نظریه حکومت بر پایه نظام معارف است.»

اسکرول به بالا