پایگاه اطلاع رسانی:

چاپ دوم

۲۵۲ صفحه

۵۰ هزار تومان

عبارت پشت جلد: در نگاه انسان‌های محدودنگر این ابهام وجود دارد که اگر مؤمنین، مورد توجه خدای متعال هستند، پس چرا تا این حد زندگی‌شان سخت است؟ چرا دیگران دنیایشان آبادتر است؟ این یک سؤال تاریخی است که در مقابل همه انبیاء وجود داشته است. این سختی‌ها موجب شده عده‌ای در حقانیت انبیاء شک کنند؛ کمااینکه بنی‌اسرائیل به موسای کلیم (ع) می‌گفتند اگر خدا با ماست پس چرا تمام نعمت‌ها در دست فرعون است؟
انبیاء با آمدنشان هدایت برتری آوردند و برای اینکه بسترهای پذیرش این هدایت فراهم شود، امتحانات سختی از عباد گرفته می‌شود. از این زاویه، سختی‌ها سرانگشت تدبیر الهی و مسیر دستیابی به یک مقام خاص است.
البته رنج اصلی برای بازشدن درهای توحید را انبیاء برده‌اند و در محور انبیاء، وجود مقدس خاتم انبیاء (ص) در کانون این ابتلائات بوده‌اند. همه رنج‌های ما تنها شعاعی از رنج آن حضرت است.

اسکرول به بالا